Student, frivillig, firma


I landsbyen Batu Puteh i Sabah på den malaysiske delen av Borneo er det mulig å komme på studietur og gjøre frivillig arbeid. De har også kurs- og treningsopplegg for ansatte i firmaer som legger vekt på sosialt ansvar, respekt for naturen og god arbeidskultur.

Hovedmålet for disse oppholdene er å få innsikt i miljøutfordringer og dilemmaer, og bidra med innsats og løsninger knyttet til
bevaring av klima, naturmiljø og lokalkultur, samt bedring av levekår

Med midler fra norsk utenriksdepartement startet Entri for ca. 20 år siden et økoturismeprosjekt i Batu Puteh. Dette har utviklet seg videre til at landsbyen også driver et omfattende skogplantingsprogram for rehabilitering av områder med ødelagt regnskog. De har lagt til rette for studieturer, feltarbeid for studenter og frivillig arbeid, og de har utviklet opplegg for firmaer som legger vekt på sosialt ansvar, respekt for natur og god arbeidskultur.

 

Studieturer og frivillig arbeid

For mer informasjon om studieturer og frivillig arbeid i landsbyen Batu Puteh i Sabah på Borneo 
KLIKK HER.

 

 

    

 


Firmaturer

For mer informasjon om firmaturer til landsbyen Batu Puteh i Sabah på Borneo 
KLIKK HER.

 

 

 

 

Dette er studieturer, frivillig arbeid og firmareiser for de som er nysgjerrige, eventyrlystne og har ønske om å utvide sin horisont.